Peta po redu izložba našeg akademskog slikara Mate Gerecija postavljena je u prostoru naše gradske knjižnice.
Umjetnik se predstavlja akvarelima i crtežima iz ranijih ciklusa svog stvaralaštva.
Akvarel je najstarija i najteža slikarska tehnika koja zahtjeva vrhunsku likovnu kulturu i poznavanje zanata.
Nakon duže pauze umjetnik se ponovo vratio slikanju akvarela.

više na Instagram profilu


https://www.instagram.com/matogereciartist