Član Knjižnice može posuditi odjednom ukupno:
 

3 jedinice knjižnične građe
2 jedinice AV građe (DVD, CD)
 

ROK POSUDBE:

za knjige : 21 dan
za audio-vizualnu i elektronička građu : 7 dana

 

PRODUŽENJE ROKA POSUDBE

Po isteku roka posuđena građa se mora vratiti ili produžiti.
Ne može se produžiti rok posudbe lektire, audio-vizualne i elektroničke građe.
 

REZERVACIJA KNJIGA


Rezervirane naslove čuvamo 2 dana od naše obavijesti koju ste dobili e-mailom, telefonom ili usmenim putem.
Prije rezervacije molimo Vas da provjerite putem našeg e- kataloga da li postoji li knjiga koju tražite u našem fondu.
Lektire NIJE moguće rezervirati kao niti produžiti!


Član mora obavijestiti Knjižnicu u slučaju :

  • gubitka iskaznice
  • promjene podataka (prezime, adresa stanovanja…)
  • gubitka ili oštećenja posuđene građe

 

Članovi su dužni čuvati knjižničnu građu. U slučaju gubitka ili oštećenja knjižnične građe, članovi su dužni :

  • nabaviti isti naslov ili
  • platiti naknadu za izgubljenu ili uništenu jedinicu građe u visini procijenjene vrijednosti koju određuje Knjižnica.

     

Bez upisa, posjetitelj Knjižnice može jednokratno koristiti građu samo u prostoru Knjižnice temeljem odobrenja dežurnog knjižničara ili ravnatelja.

Cijena jednokratnog korištenja knjižne građe iznosi 5,00 kn. Posjetitelj je dužan predati dežurnom djelatniku osobnu iskaznicu ( neki drugi identifikacijski dokument) prije takvog jednokratnog korištenja građe.

Besplatno jednokratno korištenje knjižničnom građom dopušteno je u prostorima Knjižnice onima koji nemaju stalno boravište u gradu Garešnici, odnosno u prolazu su ili se kratkotrajno zadržavaju u gradu Garešnici i to uz polog identifikacijskog dokumenta (za strane državljane putovnice).