Donacije u 2021.

Donacije u 2020.

Donacije od 2010. - 2019.

 

JAVNA NABAVA

Plan javne nabave za 2022.

Plan javne nabave za 2021.

Plan javne nabave za 2020.

 

 

 

PLAN EVAKUACIJE

 

 Plan evakuacije - Prizemlje    Plan evakuacije - Kat

evakuacija-prizemlje.jpg

 

evakuacija-kat.jpg

     

 

 OIB ustanove

 94334823201