Članom Hrvatske knjižnice i čitaonice "Đuro Sudeta" Garešnica može postati svaki građanin Grada Garešnice, odnosno građanin Republike Hrvatske, bez obzira na mjesto stanovanja.
Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u članstvo Knjižnice.
Za upis u članstvo Knjižnice naplaćuje se članarina.

 

Trenutno važeći cjenik:

Godišnja članarina

50,00 kn
Kolektivno učlanjenje učenika
20,00 kn


Članarina vrijedi godinu dana, odnosno 12 mjeseci od dana upisa.
Istekom roka iz prethodnog stavka, korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Knjižnici. Kod obnove upisa, knjižnični djelatnik provjerava točnost korisnikovih osobnih podataka.


Prilikom upisa predočuje se jedan od osobnih dokumenta, koji sadrži sve relevantne podatke potrebne za upis: rodni list, osobna iskaznica, putovnica, učenička knjižica, studentski indeks.
Na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu Knjižnice.

Besplatno jednokratno korištenje knjižničnom građom dopušteno je u prostorima Knjižnice onima koji nemaju stalno boravište u gradu Garešnici, odnosno u prolazu su ili se kratkotrajno zadržavaju u gradu Garešnici i to uz polog identifikacijskog dokumenta.